Reageer op: Eventuele verjarings termijn innnen service kosten?

#40362
RonaldL
Deelnemer

  Het is iets ingewikkelder.
  Want: de VvE kan slechts bijdragen vorderen volgens de breukdelen die in de Akte van Splitsing staan.
  In een ALV andere verdeling dan die breukdelen afspreken, is een nietig besluit. Kan dus niet.
  Als het dus zo is dat glasbewassing geacht wordt een onderdeel te zijn van het noodzakelijke onderhoud aan het pand, kan je alleen omslaan volgens de breukdelen die in de akte staan.

  Je zou kunnen overwegen, buiten de VvE om, een service voor bepaalde eigenaars te organiseren, die dan individueel omgeslagen wordt, tegen een een of andere vergoeding. Maar dat loopt dan buiten de VvE begroting en jaarverslag. Dat het bestuur zich geroepen voelt daar activiteiten voor te ontplooien is aardig, maar maakt het nog geen VvE aangelegenheid.

  Als het toch in de VvE begroting is geslopen, is voor elk verlopen jaar een jaarrekening opgesteld en door de ALV goedgekeurd en vervolgens decharge verleend voor gevoerde beleid.
  Feitelijk valt er dan niks meer “te vorderen”.
  Als er door fouten in het verleden een “lager dan had gekund saldo” is ontstaan (immers te weinig gefactureerd en geïnt), dan is daar op zich niks mis mee: het saldo is sowieso naar rato van de breukdelen jouw eigendom (ook al kan je er niet aankomen). Aanvullen van saldo, voor zover nodig, kan alleen volgens de breukdelen.

  Eigenlijk ontstaan de financiele problemen tussen de eigenaars in dit geval alleen doordat de bijdrage voor glasbewassing niet conform de breukdelen is vastgesteld (tenminste voor zover ik uit uw beschrijving heb kunnen destilleren)