Reageer op: Huishoudelijk reglement automatisch voor de nieuwe eigenaar?

#4040
Bob
Deelnemer

  Hi Berend,
  Voor het antwoord op jouw aanvullende vraag citeer ik lid 2 van artikel 44 van het MR1983.
  2. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en aangevuld met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. Artikel 38 vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.
  Hiermee is het antwoord dus ja.
  Over wie wat ondertekent staat het volgende geschreven in lid 3 van het hierboven aangehaalde artikel.
  3. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger, die het privé gedeelte zelf in gebruik wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal naleven.
  Mogelijk begrijp ik jouw vraag verder niet goed. Direct van kracht is in beginsel waar, zodra het besluit rechtsgeldig (lid 2 art. 44) is genomen. Je moet je echter wel realiseren dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een nietig en/of vernietigbaar besluit dat nog kan worden aangevochten. Kun je me aangeven waar je met het direct van kracht naar toe zou willen?
  Vriendelijke groet, Bob.