Reageer op: Rente / rendement reserve VVE

#40658
Rob
Deelnemer

  Bij ons staat het volgende in de splitsingsakte over beleggen:
  “De vergadering zal kunnen besluiten tot beleggen
  van de geldmiddelen van het reservefonds, welke beslissing echter niet
  anders zal mogen geschieden dan op de wijze als aangegeven in de Wet
  van acht december negentienhonderd achtenentachtig, (houdende
  ondermeer intrekking van de Beleggingswet) juncto artikel L15, eerste —
  l id van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet.”
  Kan iemand me vertellen wat daar in staat en waar ik dat kan vinden.

  Naar mijn weten draait het hierbij om artikel 3 van de wet van 8 december 1988

  Bij het beleggen moeten dus algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, solvabiliteit en risicospreiding in acht worden genomen.
  De belegging moet zijn afgestemd op het doel van het reservefonds.