Reageer op: Rente / rendement reserve VVE

#40741
Bob
Deelnemer

  Beste Harry,

  Deze thread heb ik met stijgende verbazing gevolgd.

  Gelezen jouw reacties ben ik zo vrij je aan te raden de volledige Memorie van Toelichting die onder de wetswijziging van 2018 ligt eens door te nemen. Juridisch Nederlands is iets “ingewikkelder” dan ABN (tegenwoordig helaas steeds meer Alles Behalve Nederlands). Zelf de letterlijke wetstekst interpreteren is voor een niet ingevoerde niet-jurist schier onmogelijk. De MvT legt de achtergrond van de wetgeving goed uit en wordt (als onderdeel van de parlementaire geschiedenis) altijd meegewogen in rechterlijke beoordelingen.

  Even een paar citaten uit betreffende MvT:

  “In het nieuwe tweede lid wordt de minimale jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds opgenomen. Het gaat daarbij om «voor bewoning bestemde gebouwen» ofwel: appartementencomplexen met woningen.”

  “Verzuimt het bestuur om ondanks de verplichting van artikel 126 lid 2 te reserveren, dan kan dit, onder omstandigheden, leiden tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, met aansprakelijkheid van het bestuur als gevolg.” (Merk op dat aansprakelijkheid, onder voorwaarden, kan bestaan tot en met het privé-vermogen van een bestuurder.)

  Zelf heb ik geen behoefte aan aankoop van een appartement in jouw complex (ik heb al een appartement(srecht)), maar wanneer ik me in jouw complex zou inkopen kan ik je verzekeren dat je aan mij een slechte zou hebben.

  Met vriendelijke groet, Bob (N.B. dat is iemand anders dan Rob)