Reageer op: Eigendoms betwisting bij vererving

#4082
Kunjuk
Deelnemer

  Bob
  dank voor je bemoeiing wordt geapprecieerd.
  Ik moet toegeven dat de inschrijving een hoop soesa had bespaart.
  Doch het is niet vereist.
  Als je in een VvE (8xapp) zit dan “ken” je elkaar en ben je tot
  op zeker hoogte bekend met de familie samenstelling van deze of gene.
  Tot eind 2002 heb ik te samen met mijn moeder het restant van mijn vader’s
  voorzitterschap v/d VvE waargenomen en in een vergadering afgesloten.
  Op de vraag wie wil voorzitter worden was de huidige voorzitter de enige
  die opstond. Zijn achtergrond kennend heb ik min of meer gedwongen tot het
  aanstellen van een penningmeester alvorens mijn ad hoc funktie neer te leggen.
  Ben te samen met mijn moeder gedechargeerd.
  De extra man (financieel geschoold) heeft tot 2004 gewerkt, daarna vertrokken.
  Op mij moeder’s verzoek waarom niet een nieuwe aangesteld uit de overige leden,
  gaf voorzitter en de overige leden niet thuis.
  De Zonnekoning was geboren. Doch dit is een compleet ander verhaal.
  Terug naar heden: dec2014 overlijdt mijn zuster. Tot het moment na
  aankondiging -15Nov jl- van verhuur waarbij huurders met name genoemd- gemeld
  aan de leden en ondertekend met mijn moeders volle naam en die van mij (onverdeelde boedel)-werd geen enkele vraag gesteld omtrent het rechtmatig eigendom van dat appartement noch aan mijn moeder laat staan aan mij.
  Waarom zou men, het was overbekend als oudste bewoners van dat portiek
  dat ma de moeder is van mijn zus tevens ook van mij. Daaruit mag je concluderen
  dat mijn zus mijn zus is. Om nu pas na bekendmaking van verhuur mij en plein publique en op schrift uit te maken voor illegale verhuurder, dat ik niet de
  eigenaar ben van het appartement, mijn (beter: onze) huurders schofterig aanvallen
  ” wat doe je hier- je huurt illegaal- ik zou het huis niet inrichten, jullie vliegen
  er zo weer uit. Staand op het balkon soortgelijke taal uit schreeuwend naar het op dat moment op het balkon staande huurder.
  De makelaar heeft zoiets nog niet meegemaakt. Ze draaien toch al een stief aantal jaren mee.
  Ik heb in de tussentijd de Verklaring v Erfrecht aan de makelaar toegezonden, een verkorte versie aan de vader v/d huurster (23jaar en haar eerste samenwonen).
  Toch wel triest als je zo als huurder begint.
  Vandaar mij vraag voor een goede advocaat geheel los op het VvE gebeuren.
  Bob, dank nogmaals
  mvg
  Bill