Reageer op: machtiging geldig als de partner van de gemachtigde hiermee stemt?

#40888
Rob
Deelnemer

    Ik lees in dat artikel niet waar de mogelijkheid wordt geboden om een volmacht aan een derde door te geven.

    Citaat uit een zeer interessant artikel over volmachten in de VvE op de site van Rijssenbeek.

    “… De wet gaat uit van de hoofdregel dat de gevolmachtigde niet bevoegd is op zijn beurt de volmacht aan een ander te verlenen. De ratio daarbij is dat men een gevolmachtigde kiest wegens diens persoonlijke kwaliteiten. Er zijn weliswaar enkele gevallen, waarbij dit systeem wordt doorbroken, maar die gevallen worden als zeer incidenteel ervaren en spelen bij de VvE in ieder geval nagenoeg nooit een rol. Aldus kan genoegzaam worden aangenomen, dat het doorgeven van een volmacht bij de VvE niet mogelijk is.”