Reageer op: machtiging geldig als de partner van de gemachtigde hiermee stemt?

#40898
RonaldL
Deelnemer

  Gelukkig ben ik geen jurist.
  Artikel 64 uit bw3:
  Tenzij anders is bepaald, is een gevolmachtigde slechts in de navolgende gevallen bevoegd de hem verleende volmacht aan een ander te verlenen:

  a.voor zover de bevoegdheid hiertoe uit de aard der te verrichten rechtshandelingen noodzakelijk voortvloeit of in overeenstemming is met het gebruik;

  b.voor zover de verlening van de volmacht aan een andere persoon in het belang van de volmachtgever noodzakelijk is en deze zelf niet in staat is een voorziening te treffen;

  C. …..

  De wetgever sluit doorzetten van de machtiging niet uit.
  En of er aan de voorwaarden in deze casus is voldaan? Dat weet alleen de TS.