Reageer op: machtiging geldig als de partner van de gemachtigde hiermee stemt?

#40900
Rob
Deelnemer

    Het doel van een volmacht is dat de gevolmachtigde namens de volmachtgever optreedt en de verantwoordelijkheid neemt voor de handelingen die hij of zij uitvoert.
    Als je de volmacht doorgeeft aan een andere persoon, zou dit betekenen dat die persoon namens de volmachtgever handelt zonder diens expliciete toestemming, wat over het algemeen niet is toegestaan.

    Ik ben ook geen jurist, maar gezien de uitspraak in het artikel van Rijssenbeek “…Er zijn weliswaar enkele gevallen, waarbij dit systeem wordt doorbroken, maar die gevallen worden als zeer incidenteel ervaren en spelen bij de VvE in ieder geval nagenoeg nooit een rol.” denk ik dat we toch mogen aannemen dat de bevoegdheid om binnen de VvE een volmacht door te geven meer uitzondering dan regel zal zijn.