Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#41022
Bob
Deelnemer

  Hi Bob,

  Zoals op 3 mei en 4 oktober 2021 al aangegeven is wat mij betreft het aan de rechter vragen om de AvS te wijzigen niet de (meest kansrijke) manier om dit varkentje te wassen.

  Verzoekschrift als volgt inkleden.

  Primair.
  Verzoek vernietiging van de besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020.
  Tevens verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld.
  Verzoek tot vernietiging baseren op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS.

  Subsidiair.
  Verklaring voor recht dat de voornoemde besluiten allen in strijd zijn met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

  Vergeet niet om de rechter te vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve jouzelf.
  Vraag een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.

  Bovenstaande had je eerder tot een concept van het verzoekschrift gebracht dat al heel goed in de richting zat.

  Kennelijk heb je nu toch verzocht de AvS te wijzigen.

  Hoop dat je in het verzoekschrift ook nog bovenstaande geciteerde hebt meegenomen.

  Dank voor het op de hoogte houden. Veel succes,

  Bob