Reageer op: Woning gedwongen duurzamer: naar een Westerpark 2.0?

#4116
Rob
Deelnemer

  Ik zou eens goed kijken wat daarover in de splitsingsakte is geregeld.
  Daar vindt je artikelen m.b.t. de vervreemding/overdracht van het appartementsrecht.
  MR2006 art. 40 lid 6 luidt bijvoorbeeld:
  Indien de vereniging terzake de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar
  Deze kosten mogen dan niet in rekening gebracht worden bij de koper.
  PS. Het kan wel zijn dat de koper eventuele informatiekosten en toetredingskosten moet betalen, waarbij die kosten slechts mogen dienen ter dekking van de werkelijk gemaakte kosten.