Reageer op: juridische haalbaarheid ringleiding

#41239
Pierre
Deelnemer

    Waar ik geen helder antwoord op weet (en krijg) is op de vraag of je de tegenstemmers van het voorstel tot het aanleggen van een ringleiding kunt verplichten ook hun financiële bijdrage te leveren (conform de verdeelsleutel genoemd in het splitsingsreglement) aan deze investering. Ook als het voorstel wordt goedgekeurd door de ledenvergadering (2/3 voor en 2/3 van de stemmen aanwezig) zullen de tegenstemmer beargumenteren dat de aanleg van een ringleiding niet in hun belang is (en DUS niet in het algemeen belang) en daarom van mening zijn dat een dergelijk besluit “nietig” is en zij niet willen meebetalen aan de realisatie daarvan. In dat verband is ook van belang hoe het artikel 52, lid 8 van het Modelreglement 2006 moet worden geïnterpreteerd waarin wordt gesproken over “nieuwe installaties…..voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen”. Wie weet precies hoe dat zit en kan (hopelijk) verwijzen naar jurisprudentie hierover. Het is vervolgens natuurlijk wel de bedoeling dat eigenaren op eigen kosten een laadunit kunnen laten aansluiten op die ringleiding.