Reageer op: Bijwonen vergadering VvE na ondertekening verkoopcontract maar voor overdacht

#41262
Rob
Deelnemer

    Dat kan de verkoper lezen in zijn koopovereenkomst.
    In een koopovereenkomst van een appartement is onderstaande tekst vaak een standaard tekst.

    “… Verkoper machtigt voor zover mogelijk hierbij koper wel/niet* om vanaf de datum dat deze koopovereenkomst niet meer op grond van een ontbindende voorwaarde kan worden ontbonden doch niet eerder dan ……… namens hem de vergadering van eigenaars bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.”

    Als men is overeengekomen het woordje “niet” door te halen en als koper aan de voorwaarden in die bepaling heeft voldaan, heeft de verkoper met het ondertekenen van die koopovereenkomst een rechtsgeldige volmacht aan de koper gegeven om de vergaderingen bij te wonen.