Reageer op: tekstaanpassing in modelreglement

#41323
Rob
Deelnemer

  Ik probeerde eigenlijk aan te geven dat MR2006 artikel 9 in feite eenzelfde uitwerking heeft als MR1992 artikel 38 lid 8, namelijk een uitzondering maken op de verdeling van de kosten.

  Naar mijn mening is de eenzame tegenstemmer zeker niet bij voorbaat kansloos als het gaat om omslag van kosten voor een zaak waar hij of zij geen enkel voordeel bij heeft.
  Weliswaar zal je dan naar de rechter moeten, maar kansloos lijkt mij dat geenszins.

  Het gaat m.i. niet om een financiëel voor of nadeel maar om het nut van iets.
  Het makkelijkste voorbeeld maar weer ‘een lift’.
  Een bewoner op de begane grond heeft geen enkel belang of nut van een dergelijke nieuwe installatie.
  Waarom zou hij of zij dan wel bij moeten gaan dragen aan de kosten daarvan?