Reageer op: tekstaanpassing in modelreglement

#41330
RonaldL
Deelnemer

  Er is een splitsingsakte voor het gebouw zoals beschreven in die splitsingsakte.
  Alle goederen rechtelijke handelingen zijn dan ook op basis van die akte.
  De VvE is opgericht om het gemeenschappelijk belang van de eigenaars te behartigen (in sommige artikelen nader aangeduid met ” als zodanig”). En om het onderhoud te beheren. Daartoe strekt dan ook de voorlopige maandelijkse bijdrage en de eindafrekening per jaarrekening.

  Die ringleiding staat niet in de splitsingsakte. Valt dus niet binnen de werkingssfeer van de VvE.

  Maar eigenaars kunnen besluiten om iets toe te voegen aan het gebouw (b.v. ringleiding). De splitsingsakte (c.q. MR 1992 38.8) sluit dat niet uit, maar stelt voorwaarden aan de besluitvorming.
  Maar omdat de toevoeging niet in de gemeenschap valt zoals in de splitsingsakte gedefinieerd, is het logisch dat een eigenaar die geen voordeel trekt uit die toevoeging niet gedwongen kan worden wel mee te betalen. Om diezelfde reden zou ook toekomstig onderhoud aan die toevoeging niet via de VvE in de eigen bijdrage terecht kunnen komen.
  Evenzo kan een toekomstige nieuwe eigenaar helemaal niet weten dat die toevoeging er is, want staat niet in de splitsingsakte. Op die grond kan die nieuwe eigenaar dus ook niet door de VvE verplicht worden mee te gaan betalen. Wel kan de verkopende oude eigenaar proberen tijdens de verkoop zijn aandeel in die toevoeging door te verkopen aan die nieuwe eigenaar.