Reageer op: Eventuele verjarings termijn innnen service kosten?

#42286
Jay
Deelnemer

  Ik heb het even uitgezocht, maar wat hierboven staat klopt niet geheel. Modelreglement 2006 schrijf het volgende:
  Artikel 8, eerste lid:
  Iedere eigenaar is in de gemeenschap gerechtigd voor het nader in de akte te bepalen breukdeel overeenkomstig de in de akte vermelde grondslag.

  Artikel 8, tweede lid:
  De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot de baten die aan de gezamenlijke eigenaars toekomen en zijn voor diezelfde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn.

  Artikel 52, negende lid:
  Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke verhouding moeten bijdragen in de kosten. Deze verhouding kan afwijken van het bepaalde in artikel 8 tweede lid. Een afwijkende kostenverdeling dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.