Reageer op: Eventuele verjarings termijn innnen service kosten?

#42288
Jay
Deelnemer

   Ik was die inderdaad al tegengekomen. De bewoording is echter vreemd.
   Het artikel in de splitsingsakte waardoor in het Huishoudelijk Reglement een kostenverdeling kan worden opgenomen die afwijkt van de kostenverdeling zoals opgenomen in de splitsingsakte, is in strijd met de wet (artikel 5:113 lid 2 BW).

   Bovenstaande impliceert dat er in het HHR geen zaken gesteld mogen worden welke in de Akte beschreven zijn. Dit is logisch, aangezien het Akte > Modelreglement > HHR is en dus enig strijdige bepaling in het HHR t.o.v. de akte automatisch nietig is.
   Dit beschrijft echter niet direct een situatie waarbij de akte weinig voorschrijft hieromtrent (behalve verwijzing naar het relevante Modelreglement) en het totale reglement (dus Akte + Model) dan toch de ruimte laat om te kijken naar het HHR. Zeker gezien het feit dat een HHR dat als reglement MR.2006 kent in de openbare registers ingeschreven moet worden (en dat inschrijven vereist een notitie van de notaris om in te kunnen schrijven wat het effectief een onderhandse akte maakt).

   Mijn tekst hierboven is een tight-rope en zou dus juridisch onhoudbaar kunnen blijken, maar de uitspraak van het hof lijkt wat ruimte over te laten. Als echter de houdbaarheid van Artikel 52, lid 9 in de uitspraak zelf in het geding was, dan is daarmee dus het volledige lid strijdig met de wet. Zou wel fijn zijn om dergelijke strijdigheden op een bepaalde manier te kunnen verwerken, aangezien dit er wel een is die tot rechtszaken kan leiden.
   Volledige uitspraak overigens hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10505