Reageer op: Eventuele verjarings termijn innnen service kosten?

#42294
Rob
Deelnemer

      …Als het niet expliciet in de akte beschreven is bestaat het niet en vervalt het naar de standaard verdeelsleutel (welke sleutel dat is staat in de akte)

      Als er in de akte/reglement niets geregeld is, is het door @RonaldL aangegeven BW5:113 lid 2 van toepassing en moeten de eigenaren een gelijk deel van de kosten bijdragen.

      In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een andere verhouding is bepaald.