Reageer op: Vervangen Bestuurslid vanwege ziekte

#42326
Rob
Deelnemer

    Aanvullend op hetgeen Ronald hierboven heeft geschreven is het conform de akte ook het bestuur dat de middelen beheert.

    MR1992 art. 41 lid 3 Het bestuur beheert de middelen van de vereniging, …..

    Tenslotte is in BW5:133 ook nog eens bepaalt dat bij belet of ontstentenis van het bestuur het bestuur wordt vervangen door de voorzitter van de vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.