Reageer op: SPOEDVRAAG: Hoe verdeling ‘lezen’ qua stemmen uit Akte van Splitsing?

#43559
VvELid
Deelnemer

  De “winkel” heeft 70 stemmen en ieder appartement 100 stemmen. In totaal dus 470 stemmen.
  Zijn de wijzigingen ook notarieel vastgesteld?
  De stukken voor de vergadering moeten 15 dagen voor de vergaderdatum bij de leden binnen zijn o.a. met opgave van de agendapunten.

  Dank voor je reactie!

  Ja, de wijzigingen (die ik tussen haakjes had vermeld) staan in dezelfde notariële splitsingsakte!

  Als ik het goed begrijp is dus het enige waarop zij ons zou kunnen aanspreken, juridisch gezien dus, dat alleen de agenda ontbrak bij de uitnodiging, deze is nl pas 1 week van tevoren verstuurd.

  Qua stemverdeling: het enige dat tijdens deze ALV ter goedkeuring wordt besproken zijn de jaarstukken 2022. De kascommissie doet hun verslag en daarna zal goedkeuring gevraagd worden.

  Als alle 4 de eigenaren vd woonappartementen hun goedkeuring geven, maar de commerciële ruimte (door afwezigheid) geen stem, dan zouden zij deze goedkeuring dus nietig kunnen verklaren doordat de voorzitter nalatig is geweest mbt het niet tijdig toesturen van de agenda? Begrijp ik het zo goed?

  Wat als de commerciële ruimte wél aanwezig zou zijn en tegen zou stemmen?