Reageer op: SPOEDVRAAG: Hoe verdeling ‘lezen’ qua stemmen uit Akte van Splitsing?

#43568
Rob
Deelnemer

  Als alle 4 de eigenaren vd woonappartementen hun goedkeuring geven, maar de commerciële ruimte (door afwezigheid) geen stem, dan zouden zij deze goedkeuring dus nietig kunnen verklaren doordat de voorzitter nalatig is geweest mbt het niet tijdig toesturen van de agenda?

  Het lijkt mij dat hier hooguit sprake kan zijn van een vernietigbaar besluit, en dus niet van een nietig besluit.
  De eigenaar zal ook zijn belang bij een eventuele vernietiging moeten aantonen.
  Als het daadwerkelijk alleen om de jaarrekening gaat lijkt me dat persoonlijk een onzinnige aktie, tenzij er natuurlijk overduidelijk gebreken in de jaarrekening zouden zitten.

  Wat als de commerciële ruimte wél aanwezig zou zijn en tegen zou stemmen?

  In dat geval zouden dus 400 stemmen vóór zijn en 70 tegen.
  Het besluit zal in die situatie dus met een meerderheid van stemmen aangenomen zijn.

  …Dit hebben wij inderdaad niet gedaan, maar dat komt ook omdat de VvE zich nooit zo letterlijk aan de juridische regels heeft gehouden, omdat het zo gemoedelijk en informeel ging en het een hele kleine VvE (5 appartementen) zijn.

  Het is natuurlijk fijn als het allemaal gemoedelijk gaat in de VvE, maar deze kwestie maakt maar weer duidelijk hoe belangrijk het is om je desondanks toch streng aan alle formele procedures en regels te houden.