Reageer op: Aangekondigde stemming van tafel geveegd?

#45863

Hallo Rob,

In het kort: de stemming zou gaan over een door mij ingebracht voorstel voor het plaatsen van een hek tussen ons perceel en het perceel van “de buren”. Er is door de VvE geen erfdienstbaarheid verleend, maar dit wordt door de buren wel genomen. Dit veroorzaakt overlast omdat wij ons terrein niet zo kunnen gebruiken als we het wensen, door o.a. geparkeerde auto’s op ons terrein, laden en lossen van vrachtwagens etc.

Het hek zou onze buren duidelijk moeten maken (ook al staat dat in hun eigen koopakte ook al vermeld) dat er geen erfdienstbaarheid is verleend. De buren zijn er regelmatig op aangesproken. Maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. Vandaar een voorstel voor het plaatsen van een hek, overigens op kosten van o.a. mijzelf en niet uit de pot van de VvE.

Het lastige is: een aantal eigenaren binnen ons bedrijfsverzamelgebouw hebben recent óók een unit in het naastgelegen pand gekocht (dus onze buren). Hieronder is ook de voorzitter van de VvE.

Omdat o.a. een aantal VvE leden ook gebruik willen maken van ons terrein om bij hun unit aan de overkant te komen (of degenen aan wie zij hun units verhuren), hebben zij een verstrengeld belang: door te stemmen tegen het plaatsen van een hek kunnen zij (en hun huurders) nog steeds onrechtmatig gebruik maken van ons terrein.

De voorzitter en een aantal leden is boos de vergadering uitgelopen toen er aangegeven werd dat op basis van artikel 45.4 en 51.9 een aantal leden mogelijk hun stemrecht niet zouden kunnen uitoefenen.

Bij mij in de splitsingsakten staan die artikelen er zo:
Artikel 45
4. Een stemgerechtigde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij aan
hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, of aan
vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte
lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van
eigenaar, rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden.

Artikel 51
9. Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij aan hem,
zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, anders dan in hun
hoedanigheid van eigenaar, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd
partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben,
rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden.

Vraag is: klopt het dat de VvE-leden met een unit zowel in ons bedrijfsverzamelgebouw als ook één (of meerdere) units in het naastgelegen pand hun stem dan niet zouden kunnen uitbrengen?

Groet Martin