Reageer op: Register van gebruikers

#46229
DikOz
Deelnemer

    Zou goed zijn als juristen over deze en andere persoonsgegevens-gerelateerde MR-artikelen aangeven of ze wel of niet onder ‘niet toepasselijk’ vallen, gezien het volgende (Raad van State):

    Tot slot kan het nodig zijn dat nationale wetgeving die inhoudelijk in strijd is met een aangenomen verordening moet worden ingetrokken. In tegenstelling tot wat nog wel eens gedacht wordt, is nationale wetgeving die strijdig is met rechtstreeks werkend EG recht niet ‘nietig’ doch slechts ‘niet toepasselijk”.33 Er zal dus actieve intrekking door de bevoegde Nederlandse wetgevende instantie moeten geschieden. Een en ander volgt uiteraard uit het beginsel van voorrang (en geldt derhalve niet enkel voor verordeningen), het transparantiebeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
    Voorts blokkeert het gemeenschapsrecht de totstandkoming van nieuwe nationale wetgeving die met de verordening in strijd is.

    Voorlopig weeg ik wel iedere keer af of het om een persoonsgegeven gaat en of het MR1992 achterhaald is door de AVG.