Reageer op: De nietige incassoprocedure 2

#46236
Rob
Deelnemer

  We zijn inmiddels 6 jaar verder en nog steeds is in de notulen van deze beheerder te lezen dat men aandringt op het nemen van een nietig besluit.

  Bijvoorbeeld MR1992 artikel 6 lid 2 is overduidelijk

  Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.

  Daar staat toch echt dat de schuld WORDT omgeslagen.
  Nergens lees ik in dat artikel de mogelijkheid om van die dwingende bepaling af te (mogen) wijken.
  En toch doen de vele VvE’s die door deze beheerder beheerd worden dat nog steeds, en al jarenlang.