Reageer op: Mag bestuur advocaat inschakelen buiten ALV om?

#46274
Rob
Deelnemer

    ….
    MIJN VRAAG: Mag het bestuur in deze situatie zonder instemming van de ALV een advocaat inschakelen op kosten van de VvE? MR 1992 is van toepassing.

    NEE, zie (het ook door jouwzelf al gevonden artikel 41)

    “…Artikel 41
    4) Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande. Het bestuur behoeft geen machtiging om in een geding verweer te voeren [= rechtszaak?] en voor het nemen van conservatoire maatregelen.”