Reageer op: ontslag bestuurder / penningmeester van de VvE

#4631
Carla
Deelnemer

  Beste vragensteller,
  Een bestuurslid wordt benoemd en ontslagen door de leden van de VvE, in vergadering bijeen. En vastgelegd in de notulen.
  Wanneer de voorzitter geheel op eigen initiatief heeft gehandeld, is dit ongepast en een onjuiste gang van zaken.
  Vanzelfsprekend wordt een dergelijk besluit genomen in een vergadering waar ook de ( eventuele externe ) penningmeester bij aanwezig is. Tenzij hij/zij zelf te kennen heeft gegeven hiervan af te zien.
  Dan kan het besluit, genomen door de vergadering en niet door de voorzitter, schriftelijk worden meegedeeld.
  Heb geen idee wat er aan ten grondslag ligt, maar hoe dan ook, de voorzitter gaat zijn/haar boekje te buiten.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.