Reageer op: Dakvenster VVE / Geen VVE

#46366
Carla
Deelnemer

  Beste vragensteller,

  In je Modelreglement en/of Splitsingsakte kan je vinden wat als gemeenschappelijk wordt gezien en dat de eigenaars gezamenlijk de kosten voor de gemeenschappelijke delen/zaken dragen.

  Wanneer er gehandeld zou zijn, in het verleden, zoals het hoorde…..had de toenmalige eigenaar natuurlijk toestemming moeten vragen aan de VvE in vergadering bijeen, om een dakraam te mogen plaatsen. Mocht die toestemming zijn verleend, dan zou na plaatsing het onderhoud voor rekening van de VvE zijn. ( als mocht blijken uit je stukken dat het dak en de ramen/kozijnen van het gebouw gemeenschappelijk zijn! )

  Dat nu in jouw situatie er geen toestemming is verleent, maakt m.i. het bovenstaande niet anders.

  Mogelijk zou de VvE nu kunnen besluiten om van die ( reparatie ) kosten af te willen, het dakraam te laten verwijderen. Maar….dat is dan een, naar mijn idee, op zich zelf staande zaak. Waar je mogelijk tegen in het verweer kan komen op grond van redelijkheid en billijkheid. Je mocht er immers op vertrouwen dat hetgeen je aankocht niet belast zou zijn met de gevolgen die je nu ondervind.

  Met vriendelijke groet,
  Carla