Reageer op: Mag bestuur advocaat inschakelen buiten ALV om?

#46375
Manuel
Deelnemer

  De strekking van dat artikel is ervoor te zorgen dat belangrijke juridische stappen die de VvE neemt, worden goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
  Wanneer een VvE een advocaat raadpleegt, zoekt men doorgaans juridisch advies over specifieke kwesties of bereidt men zich voor op mogelijke juridische stappen.
  Als het reglement machtiging van de vergadering vereist voor bepaalde juridische stappen, zou het inschakelen van een advocaat voor het overleggen over mogelijke stappen m.i. ook onderworpen zijn aan die machtigingsvereisten.

  Ik snap wat je bedoelt, maar het lastige is dat het inschakelen van een advocaat niet concreet wordt genoemd in het rijtje en dat je dus eigenlijk aan het interpreteren bent.

  Misschien dat artikel 3 toch een duidelijker aanknopingspunt biedt. Daar gaat het over “gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars”. Inmiddels hebben meerdere bewoners zich dmv berichten op de site achter de geblokkeerde bewoonster geschaard en zich uitgesproken tegen het handelen van het bestuur. Dan kan het bestuur er niet mee aankomen dat ze “namens de gezamenlijke eigenaars” optreden. Het inschakelen van een advocaat zou een poging zijn hun eigen straatje schoon te vegen en heeft niks meer te maken het VvE-belang.

  En dan is er nog artikel 38.1: De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.” Aangezien er nergens concreet staat dat het bestuur gemachtigd is een advocaat in te schakelen op kosten van de VvE, ligt de beslissing bij de ALV.