Reageer op: Mag bestuur advocaat inschakelen buiten ALV om?

#46591
Manuel
Deelnemer

  Alles draait om hetgeen er in een ledenvergadering is, of wordt, besloten.
  Als men in een vergadering toch besluit het bestuur een volmacht te geven een gerechtelijke procedure te starten, dan zou het bestuur dat mogen doen, hoeveel protest er ook buiten de vergadering zou zijn.

  Het gaat niet om een gerechtelijke procedure!
  Het bestuur wil zijn positie in het conflict verstevigen door er een deskundige derde bij te halen, wrs dus een advocaat. Slaat nergens op en dat is wrs ook de reden dat er geen duidelijk antwoord te vinden is in de splitsingsakte. Mijn conclusie: aangezien in de splitsingsakte nergens staat dat het bestuur in een dergelijke situatie een advocaat mag inschakelen op kosten van de VvE, zijn ze hier niet toe gemachtigd zonder instemming van de ALV.

  Mocht de ALV besluiten het bestuur te machtigen (wat ik gezien het protest niet verwacht) dan spreekt het uiteraard voor zich dat het protest niks verandert aan het ALV-besluit.

  Is het in die kwestie daadwerkelijk tot een rechtszaak gekomen?
  Zo ja, had het bestuur in die kwestie een machtiging van de vergadering om die procedure te beginnen?
  Zo nee, waarom heeft men het ontbreken van die machtiging niet naar voren gebracht?
  Is er geen rechtszaak geweest, dan had men in de vergadering, waarin de jaarrekening met daarop de betreffende kosten van de advocaat ter sprake kwam, kunnen besluiten geen goedkeuring te geven aan de vaststelling van die jaarrekening.
  En ja, indien er tóch goedkeuring gegeven wordt aan het vaststellen van de jaarrekening zit er helaas weinig anders op dan een stap naar de kantonrechter met het verzoek het besluit tot goedkeuring te laten vernietigen.

  In die kwestie is het destijds niet tot een rechtszaak gekomen. Het bestuur heeft toen een advocaat ingeschakeld om zijn positie in het conflict te versterken. Na veel gedoe heb ik een van de bestuursleden uiteindelijk aan het verstand weten te peuteren dat hun standpunt/handelen tov de betreffende bewoner in strijd was met de splitsingsakte. Toen hebben ze hun keutel ingetrokken.
  Tijdens de daaropvolgende ALV is de kwestie nabesproken. Ik heb toen benoemd op welke punten het bestuur de mist was ingegaan en heb daarbij ook bezwaar gemaakt tegen de advocaatkosten. Jaarrekening is toch goedgekeurd. Er valt een hoop te verbeteren binnen onze VvE, maar ik ben vaak een roepende in de woestijn.