Reageer op: Stemverhouding begroting

#46639
monaster
Deelnemer

    In de begroting worden, naast de algemene kosten, ook de posten voor groot onderhoud die uit de MJOP voor dat jaar komen opgenomen. Zo kan het bestuur voortvarend te werk gaan, zonder voor iedere post weer goedkeuring van de ALV nodig is. Ik denk dat de besluitvorming voor het bedrag van € 1000,- zoals nu wordt gevraagd bedoeld is voor zaken die niet in de begroting zijn opgenomen maar wel uitgevoerd moeten worden.