Reageer op: Mag bestuur advocaat inschakelen buiten ALV om?

#46651
Manuel
Deelnemer

    Ik heb in de loop der jaren meerdere zaken aangekaart waarbij de besluitvorming niet liep zoals dat hoort. Soms werd dat opgepakt, maar lang niet altijd. Ik ben daarin een van de weinige. Soms laten andere bewoners ook wel wat horen of is er even onrust over de gang van zaken, maar het grote probleem is dat de meerderheid van de leden (incl. bestuursleden) niet/nauwelijks op de hoogte is van de splitsingsakte. Van de bewoners kan ik dat deel begrijpen, want het zijn tientallen pagina’s juridische taal en de gemiddelde Nederlander kan daar niet veel van bakken – maar er zijn ook heel veel mensen die het document nog nooit hebben ingezien en dat vind ik lastiger te begrijpen. Dat de meeste bestuursleden nauwelijks op de hoogte zijn is natuurlijk foute boel. Er is onvoldoende besef dat de splitsingsakte het wetboek van onze mini-democratie vormt. Er wordt veel te veel uitgegaan van meningen en te veel vertrouwd op wat de beheerder zegt. Ook worden sommige verkeerde geïnterpreteerde regels van bestuur op bestuur doorgegeven. Er zijn nogal wat bestuurswissels geweest in de loop der jaren. Dat komt de deskundigheid sowieso niet ten goede.

    Behalve aankaarten wat er misgaat, wil ik de komende ALV ook focussen op hoe het wél moet, bijv. met een mondelinge presentatie + schriftelijke samenvatting van de hoofdpunten uit de splitsingsakte in Jip-en-Janneke-taal. Als mensen de vaktaal niet snappen, moet je ervoor zorgen dat het begrijpelijk wordt. En we moeten hogere eisen gaan stellen aan bestuurders. Vrijwillig wil niet zeggen dat het ok is dat je er geen kaas van hebt gegeten.