Reageer op: Moet je als VvE rekening houden met concurrentievervalsing bij aanbesteding?

#46672
Rob_Willem
Deelnemer

  De VVE is niet verplicht aan te besteden, maar het is vaak wel zinnig om meerdere offertes op te vragen.

  Overigens kan het ook een voordeel zijn als de ‘aannemer’ ook een eigenaar is. Hij heeft ook belang dat het goed wordt uitgevoerd.

  Vaak staat er in de splitsingsakte wel iets in de trant van:
  Een stemgerechtigde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van ——–
  besluiten waarbij aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of —————–
  bloedverwanten in de rechte lijn, of aan vennootschappen waarin hij, zijn ———-
  echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of —-
  indirect een meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van —
  eigenaar, rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden. —
  –> de betrokken bewoner zou dan dus niet kunnen stemmen.