Reageer op: aanleggen daktuin

#467
Rob
Deelnemer

    Naar mijn mening gaat het hier om een nieuwe voorziening en kunnen dergelijke besluiten slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uit­brengen.
    In MR1992 is bepaald dat eigenaren die geen voordeel heeft bij een dergelijk besluit ook niet verplicht is om daaraan mee te betalen.
    In MR2006 staat het echter minder stellig vermeld, in dat geval dient bij het nemen van een dergelijk besluit tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke verhouding moeten bijdragen in de kosten.