Reageer op: Zonnepanelen financieren uit reservefonds

#4701
Carla
Deelnemer

  Beste kv66,
  Het instituut van bouwrecht heeft een boek uitgegeven, geschreven door Mr. N.L.J.M. Rijssenbeek advocaat, ‘de modelsplitsingsreglementen toegelicht’. Handleiding voor de praktijk. Zeer de moeite waard wanneer je antwoorden zoekt op je vragen.
  Nu even terug naar M.R. 1992….. ( overigens van harte met je eens om je te blijven verhouden tot het begrip onderhoud ), wat tegelijk niet wil zeggen dat je geen uitgaven zou kunnen doen die buiten het onderhoud vallen.
  Ik ga met je mee met het denken van jou en Rob en wil me daarin verhouden tot art. 38 e.v.
  Art. 38, lid 5 spreekt over ‘ buiten het onderhoud vallende uitgaven.’  Er van uitgaande dat zonnecollectoren hieronder vallen. Kan er dus wel besloten worden voor deze uitgave maar onder bepaalde voorwaarden. ( zie verder art.38 lid 5 )
  Zelf pak ik dan art.38 lid 7, daarin wordt bepaald het broodnodige voorschotbedrag en wanneer het totaal van het benodigde bedrag binnen is, kan het werk worden uitgevoerd.
  Art. 38 lid 8, houdt naar mijn idee geen stand, mocht dat worden ingebracht.
  Wanneer het deze weg heeft bewandeld, geheel volgens de regelen der kunst, dat helpt geen lieve moedertje meer om bezwaar aan te tekenen.
  Maar nu…..stel dat de route juist is bewandeld, aan alle voorwaarden is voldaan, en er komt toch het voorstel om de kosten voor de zonnecollectoren te gaan onttrekken aan het reservefonds?
  Dan, denk ik, dat mocht dat goed onderbouwd worden, alle mogelijke gevolgen goed besproken, vanzelfsprekend mede afhankelijk van hetgeen ( aan onderhoud ) te wachten staat n.a.v. het M.J.O.P , dat de vergadering , wederom met de juiste stemverhouding, daartoe zou kunnen en mogen besluiten.
  Dat dit, in mijn beleving een zeer onverstandig besluit zou kunnen zijn, blijft overeind.
  In de toelichting staat: het gaat om besluiten ……
  1) die betrekking hebben op buiten het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken vallende uitgaven ( gewoon onderhoud ) of die geen verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden, vernieuwingen en vervangingen van diezelfde gemeenschappelijke gedeelten en zaken ( groot onderhoud en renovatie ) , voorts
  2) die betrekking hebben op uitgaven, die ten laste komen van het reserefonds, en
  3) die betrekking hebben op verplichtingen die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.