Reageer op: Vernieuwing buitenruimte en bruikleen gemeentegrond – MR92 Art. 38

#4814
Gert
Deelnemer

  Beste Bob,
  Bedankt voor je snelle reactie. Ik geef eerst nog even wat meer achtergrond.
  Achtergrond
  Ik heb bewust zaken uit mekaar getrokken omdat ieder deel zijn eigen beoordeling en besluitvorming nodig heeft, vind ik. Kijk, probleem is dat dit in zijn geheel (met een gelikte artist impression) zonder kostengegevens op de agenda van jl. ALV is geplaatst. Het was zelfs een stempunt! Ik kon om persoonlijke redenen niet zelf bij de vergadering aanwezig zijn en heb hier bezwaar tegen gemaakt omdat je dus alle gegevens voor een stemming VOORAF aan iedere eigenaar met de agenda moet meesturen. Tevens heb ik mijn bedenkingen (zo noem ik het maar even) schriftelijk in een ingekomen stuk aan de Vz Vergadering en Vz. Bestuur gestuurd. Dit is dus niet behandeld! In de vergadering is er een eerste begroting van 4 aanbieders ter tafel gebracht. Daar heb ik het getal van €75k en de opsplitsing vandaan. Het bestuur heeft al overeenstemming met de gemeente en daar wensen ze niet op terug te komen, want dat is al in de ALV van vorig jaar ‘besloten’. Hier heb ik ook schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Belachelijk en bestuurlijk volledig onjuist want dat kan nooit als de vergadering nog niet volledig geïnformeerd is en besloten heeft. De financiering moet dus volledig uit het reservefonds komen. Argument is dat er toch genoeg geld inzit en er is al €50k opgenomen in het MJOB voor deze renovaties. Het plan wordt als een (1) geheel gepresenteerd en er is gestemd om hiermee door te gaan en definitieve vaste-prijs-offertes aan te vragen. Met €75k en 100 woningen komt dat dus neer op 5 maandbijdragen/woning! In een volgende vergadering moet alles dan gepresenteerd en besloten worden. Dit om even de situatie te schetsen. Hier wens ik dus geen genoegen mee te nemen.
  Mijn reactie
  Nu mijn reactie op jouw inbreng. Het is allemaal niet zo voor de hand liggend ….
  (1a) Bestrating. Blijkbaar ben je het hier ook wel over eens. En betaling uit het reservefonds lijkt ook verantwoord.
  (1b) Bloembakken. Wat is je argument waarom je geen verband ziet? En omdat het geen uitvloeisel van onderhoud is, wie zou dan niet verplicht zijn om eraan mee te betalen? Zij die dat niet willen?
  (2a/b) Gevel. Ook geen uitvloeisel van onderhoud, want alles is nog goed en schilderen staat gewoon gepland in MJOB. Welk voordeel zou een eigenaar als zodanig dan hieruit trekken? Het is veel duurder dan alleen schilderen. Verfraaiing entree en daardoor waardevermeerdering appartement? Dat zou dan ook gelden voor bloembakken.
  (3a/b) Bruikleen gemeentegrond – fietsenstalling en onderhoud. Dat ik daar geen voordeel aan heb is mij duidelijk, maar ook hier argument verfraaiing/waardevermeerdering. Heb hier eerder nadeel van … de fietsen komen nu zelfs in grote getale buiten voor het pand te staan en het is eerder een aanmoedigings- dan een ontmoedigingsbeleid, wat het zou moeten zijn. En, nogmaals fietsen bewoners horen in de berging en motoren op de parkeerplaats. Het gaat feitelijk om een paar scooters en fietsen voor bezoekers.
  (3c) Camera parkeerplaatsen. Hier zeg je niets over.
  Kijk, grote probleem is dat zowel beheerder (ook Vz. Vergadering) als het Bestuur zich niet verdiepen in de regelgeving en zich daar absoluut niet aan wensen te houden. Daar heb ik al vele voorbeelden van en discussies over gehad, maar daar hebben ze gewoon lak aan. Men wilde mij zelfs in de vergadering een spreekverbod opleggen of schorsen en op mails krijg ik ook vaak geen of een nietszeggend antwoord. Tevens is er een grooteigenaar die net onder 50% van de stemmen heeft en beheerder krijgt altijd een volmacht om met de vergadering mee te stemmen. Een bruikleenovereenkomst, dat is al ‘besloten’ … dit bestuur tekent zoiets gewoon en trekt straks gewoon €75k uit het reservefonds, en dan? Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hier een groot verschil en om de gang naar de rechter te maken ….
  Bob, ik zie weer uit naar je reactie en die van anderen …