Reageer op: Vernieuwing buitenruimte en bruikleen gemeentegrond – MR92 Art. 38

#4817
Bob
Deelnemer

  Hi Gert,
  Jouw verhaal gelezen hebbend merk ik het volgende op.
  Net als Rob ga ik een heel eind met je mee in jouw redenatie. Op dit moment heb ik even niet de tijd om gedetailleerd op alle punten die je aandraagt in te gaan. Maar met de (onplezierige) situatie die je schetst merk ik het volgende op.
  Ik begin doelbewust aan het eind van jouw verhaal, waar je schrijft: “Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hier een groot verschil en om de gang naar de rechter te maken …“. Hieruit maak ik op dat je niet van plan bent om naar de rechter te gaan.
  Wanneer die veronderstelling correct is het volgende.
  Ongeacht of je gelijk hebt of niet zit je met het volgende probleem. De vergadering beslist waarschijnlijk met de vereiste gekwalificeerde meerderheid (misschien zelfs met slechts één tegenstem) om uitvoering te geven aan alle voorliggende voorstellen. Los van de vraag of de besluiten nietig en/of vernietigbaar zijn gaat het bestuur de genomen besluiten uitvoeren. De vergadering heeft ook besloten om de zaak te financieren uit het “reservefonds”. Met deze constatering heb je als lid geen enkel ander “machtsmiddel” dan de gang naar de rechter. De besluiten zijn genomen, het bestuur beschikt over de gelden in het reservefonds en dat ook nog eens met formele en expliciete toestemming van (bijna?) alle leden.
  De hele zaak is wat mij betreft te triest voor woorden (I’ve been there) maar alleen de rechter kan uitkomst bieden. Op bepaalde punten zie ik ook meer dan voldoende aanknopingspunten waar je mijns inziens een goede kans maakt om te “winnen”.
  Vanwege tijdgebrek nog slechts wat losse opmerkingen.
  Strikt genomen kan een bestuur er mee “wegkomen” om met de uitnodiging alleen maar een agenda mee te sturen met niet meer dan de te behandelen punten.
  De vergadering kan altijd beslissen dat de gelden in het reservefonds voor welke niet-begrote zaak dan ook kunnen en mogen worden aangewend. Er bestaat geen (wettelijke) plicht om de bedragen op de MJOB op de daarin vastgelegde tijdstippen ook daadwerkelijk en aan de begrote werkzaamheden uit te geven. Een MJOB is slechts een hulpmiddel en planningstool. Herschikken en verschuiven komt vaak genoeg voor.
  Bezwaren inbrengen (al dan niet geschreven) kan mogelijk andere leden overtuigen of wakkerschudden, maar wanneer men toch besluit om anders (ook fout) te beslissen kun je daar weinig anders aan doen dan te kiezen voor de rechtsgang.
  Bruikleen betekent niet automatisch geld uitgeven. De gemeente dekt zich met een dergelijke overeenkomst slechts in tegen verjaring waarbij zij de grond definitief kwijt is.
  Vraag: is de ruimte voor de entree betrokken in de splitsing of gemeentegrond?
  Tot slot de na Rob nog openstaande kwestie. Bewaking van de openbare ruimte is geen beheerstaak voor de VvE.
  Vriendelijke groet, Bob.