Reageer op: Vernieuwing buitenruimte en bruikleen gemeentegrond – MR92 Art. 38

#4834
Bob
Deelnemer

  Hi Rob,
  Thanks, BW 5. Tikfout, kleine tablet en dikke vingers. 😉
  Hi Gert,
  Artikel 32 geeft ruimte aan welke andere kosten dan ook. En de vergadering kan de bestemming van die gelden ook wijzigen. The sky is the limit, als de vereiste stemverhoudingen maar worden geëerbiedigd. De achtervang is hooguit een rechter die o.a. naar redelijkheid en billijkheid kijkt.
  Artikel 38 lid 7 geeft aan dat de extra voorschotbijdrage KAN worden gevorderd (dat is wat anders dan “moet”). Het voornaamste is dat de gelden in kas moeten zijn gereserveerd, en dat kan bijvoorbeeld ook via enig reservefonds.
  Vriendelijke groet, Bob.