Reageer op: Dotatie berekenen op basis van MJOP

#48594
PMSchC
Deelnemer

  Rob, Rene, dank voor jullie reacties.

  Zoals ik in mijn openingspost aangaf, vraag ik mij af hoe de dotatie berekend kan worden.

  In Nederland bestaan er momenteel ongeveer 135.000 VvE’s. Een flink deel van die VvE’s zal regelmatig, wat mij betreft bij voorkeur jaarlijks, de dotatie vaststellen. Het lijkt mij logisch dat een standaardmodel wordt gebruikt waarbij de uitkomst van de berekening, zeg maar de formule, uitgaande van een aantal uitgangspunten vaststaat.

  De uitgangspunten zijn:
  1. aanvangssaldo (van de rekening waarop het geld ten behoeve van toekomstig groot onderhoud wordt weggezet)
  2. een lijst met toekomstige uitgaven voor groot onderhoud (voor een periode van minimaal 10 jaar)

  Ik voeg daar aan toe:
  3. jaarlijkse indexatie van de dotatie (bijvoorbeeld 2,5%: dotatie eerste jaar € 10.000, dotatie 2e jaar € 10.250 etc)

  en, op basis van de reactie van Rob:
  4. de periode (het aantal jaren) waarop de onder 2) bedoelde lijst betrekking heeft

  en, op basis van de reactie van René:
  5. rendement opgebouwd kapitaal

  Opmerking bij punt 1):
  Bij de VvE waarvan ik lid ben, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering de lijst met toekomstige uitgaven voor groot onderhoud opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen zaken zoals bijvoorbeeld gestegen kosten door inflatie en verschuivingen van onderhoud in de tijd meegenomen worden bij de (ook weer jaarlijkse) vaststelling van de dotatie.

  De bovenstaande 5 punten kún je als aannames omschrijven maar aangezien er niet méér gegevens beschikbaar zijn, zul je het als VvE bij de vaststelling van de dotatie hiermee moeten doen .

  Maar goed, een standaardmodel voor de berekening van de dotatie én de daarbij behorende standaardberekening (formule) is op het internet niet terug te vinden. En dát verbaast me, want dat betekent dat iedere VvE zijn eigen methode kan/moet hanteren om de dotatie vast te stellen. Dat hoéft geen punt te zijn maar zou het niet vreselijk handig zijn als er een standaard voor de berekening zou bestaan?

  Een standaardberekening (standaardformule) zou mogelijk tienduizenden VvE’s en zelfs ook VvE-beheerders(!) tijd kunnen besparen omdat bij gebruik van zo’n standaardberekening de dotatie een direct resultaat van de 5 hierboven beschreven punten zal zijn. De leden van een VvE hoeven vervolgens niet te vrezen dat de dotatie te hoog of te laag is vastgesteld.

  Zien jullie iets in een standaardberekening op basis van de 5 hierboven aangegeven uitgangspunten?