Reageer op: Versie modelreglement

#4909
Bob
Deelnemer

    Hi Theo,
    Aan het nieuwe MR wordt al heel erg lang gewerkt. Naar mijn idee zal de commissie/KNB in het nieuwe MR ook de “Wet Verbetering Functioneren VvE’s” willen meenemen, zodat het nieuwste MR geheel in dekking zal zijn met de laatste wetgeving. Bedoelde wet ligt nu in de Eerste Kamer voor. Mogelijk per 1 januari 2018 van kracht.
    Het is niet mogelijk om in een AvS een nog niet bestaand toekomstig MR op te nemen. Een “onbekende grootheid” opnemen in een AvS staat haaks op de rechtszekerheid van de (toekomstige) appartementsgerechtigden. Dat zal dus nimmer gebeuren (juridisch gezien onmogelijk).
    Vraag: Wat bedoel je precies met “een nieuw MR (tbv verdeling alg kosten) en juist dat schijnt te veranderen”? Wat zou er naar jouw idee wijzigen in het nieuwe MR?
    Vriendelijke groet, Bob.