Reageer op: Versie modelreglement

#4921
Theo
Deelnemer

    Bob, ik heb het iets te summier beschreven. Wij hebben een discussie over de verdeling van alg kosten maar willen ook, naast MJOP, investeren in verduurzaming. De juridische borging willen we in aanpassing van de splisingsakte en dan gelijk de laatse versie van MR gebruiken. En als het even kan ook de belangrijkste elementen uit de beoogde wet.
    Het nieuwe reglement zal uiteraard op de eerste plaats inzoomen op de eveneens in 2016 door te voeren wetswijziging (verplichte vulling van het reservefonds, normen voor het MJOP en regels voor het aantrekken van financiering voor groot onderhoud en verduurzaming)
    Daarnaast is het de bedoeling om in het reglement het systeem zodanig te wijzigen, dat beter dan voorheen duidelijk is, dat het exclusieve gebruik van een privé gedeelte of het gezamenlijke gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten geheel los staat van de vraag voor wiens rekening de kosten van onderhoud etc van (de delen van) het gebouw zijn. Daarom zullen de zogenaamde gebruiks- en kostenbepalingen beter worden gegroepeerd
    We kijken dus ook naar  Art 57 van het MR 2006 in bijlage en een mooi overzicht van de transponeren van MR 1992 naar MR 2006.
    ik kreeg het idee dat de nieuwe MR hiernog verder zaken ging aanscherpen maar heb de concept MR 2018? Nog nergens gezien en erop na kunnen lezen.