Reageer op: Nietig of vernietigbaar?

#4932
Rob
Deelnemer

  Ik vind het inderdaad ook vaak lastige kwesties hoor 😉
  Maar ik ben het met William eens.
  BW2:15
  … 1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  a.  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
  b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;
  c. wegens strijd met een reglement.
  Ik ben van mening dat het hier gaat om een besluit conform bw2:15 lid 1a, en derhalve vernietigbaar is.