Reageer op: Geld lenen uit reservefonds?

#49691
louisk100
Deelnemer

    Dank Rob voor de reactie.

    Het is de bedoeling van het bestuur om het bedrag te lenen uit het reservefonds, het geleende bedrag moet op termijn (in 10 jaar is het idee) wel worden terugbetaald. De VvE leden die niet mee willen doen omdat zij ‘geen voordeel’ zeggen te hebben, hoeven niet aan het geleende bedrag mee terug te betalen.
    Een ander probleem is dat het betreffende reservefonds onvoldoende gevuld is om daaruit deze lening te kunnen verstrekken! Het is mogelijk dat het bestuur dan voor gaat stellen om geld uit een ander reservefonds over te hevelen! Hetgeen naar mijn idee niet de bedoeling kan zijn van de verschillende verdeelsleutels en reservefondsen binnen een VvE!

    Het lijkt mij niet de bedoeling dat een reservefonds, dat gedurende geruime tijd is opgebouwd voor gepland toekomstig onderhoud of voor gebruik bij mogelijke calamiteiten, zomaar wordt aangewend voor nieuwe inzichten of ideeën, hoe goed bedoeld ze ook zijn.
    Het lijkt mij eerder voor de hand liggen om voor zo’n nieuwe investering een lening af te sluiten, maar ons bestuur denkt hier helaas anders over. Trouwens het Nationaal Energiebespaarfonds biedt een ‘voordelige’ lening aan voor onze gewenste investering.