Reageer op: Onjuiste uitvoering splitsingsakte

#4997
Rob
Deelnemer

    … De jaarrekeningen zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Decharge is verleend. Niet meer zeuren, vanaf nu juiste bedragen innen en verleden laten rusten.
    Dan heb je het artikel van mr. de Laat niet helemaal goed doorgelezen 😉
    Citaat uit dat artikel :  “…  , besluiten tot vaststelling van exploitatierekeningen en verenigingsbijdragen in afwijking van de verdeelsleutel welke in de akte van splitsing is opgenomen, zijn in strijd met de statuten van de rechtspersoon en daarmee nietig.
    Nietig, dus niet geldig !