Reageer op: Weigeren vermeld te worden in het machtigingsformulier

#50174
RonaldL
Deelnemer

  Gelezen op internet:
  Eenzijdige rechtshandeling
  Het verlenen van een volmacht is geen meerzijdige rechtshandeling. Degene aan wie een volmacht wordt verleend hoeft niet te aanvaarden dat hij deze volmacht verleend krijgt. Het is daarom een eenzijdige rechtshandeling. Als de gevolmachtigde de volmacht niet aanvaard, is de verlening nog steeds geldig. Als de volmachtgever handelingsonbekwaam bleek te zijn, dan is de verlening van de volmacht vernietigbaar.

  Dus:
  De volmachtgever beslist zelfstandig dat hij u machtigt.
  De gemachtigde beslist zelfstandig of hij de volmacht aanvaard.

  Het is aan de derde partij (wie dat ook is, persoon of vereniging of bedrijf) om uit te zoeken of blind op de machtiging gevaren kan worden, of niet.
  Volmschten kunnen zomaar een juridisch moeras blijken te zijn.

  In uw geval:
  U kunt de volmacht niet aanvaarden.
  En u kan, als u de volmacht aanvaard, slechts namens de volmachtgever een stem in de vergadering uitbrengen. Net zo min dat de voorzitter van de vergadering besluiten kan “door duwen” kunt u dat uiteraard ook niet namens een ander.