Reageer op: Bestuur en beheer gescheiden?

#5047
Colin
Deelnemer

    Een scheiding tussen de functies van bestuur en beheer is inderdaad ten zeerste aan te bevelen. Ik ben erg verbaasd, eigenlijk verontrust, dat dit in jullie VvE tot nu toe niet het geval is. Op basis van het genoemde balanstotaal denk ik dat we praten over een VvE met minstens 200 à 250 appartementseigenaren. Dan zou je toch denken dat de vijver groot genoeg is om daaruit een competent bestuur samen te stellen.
    Er gaat in jullie VvE zeer veel geld om. Dan is het bittere noodzaak om als een bok op de haverkist te zitten. Een beheerder die ook als bestuurder fungeert heeft een dubbele pet op, waardoor er een risico op belangenverstrengeling bestaat dat niet genegeerd mag worden.
    Daarmee bedoel ik dat de bestuurder de neiging kan hebben om de VvE altijd in die richting te sturen waar hij als beheerder het meeste profijt van heeft. Dan wil ik nog niet in de eerste plaats denken aan het gunnen van opdrachten aan “bevriende relaties” tegen heimelijke provisies, maar in het algemeen aan een zodanige werkwijze dat beheertaken met de geringst mogelijk inspanning worden uitgevoerd zonder onderscheidende meerwaarde voor de VvE. Er is immers toch geen intern bestuur dat toezicht houdt en hem zo nodig achter de vodden zit.
    Ook al hebben jullie geen bestuur, ik mag toch wel hopen dat er een kascommissie is?