Reageer op: Bestuur en beheer gescheiden?

#5059

Opnieuw dank voor jullie reacties.
@ Bob:
V.: Wat bedoel je in jouw verhaal met beheer(der)?
A: Er is sprake van een beheerder. Dat is in ons geval een externe partij die als administratief, technisch en financieel beheerder optreedt. Deze beheerder treedt op dit moment ook op als bestuurder.
V: Hebben we in jouw geval te maken met één hoofdsplitsing en een slordige 5 ondersplitsingen, die op zich ook weer ondergespltst zijn?
A.: Er is één vereniging die drie gebouwencomplexen omvat. Elk gebouwencomplex heeft zijn eigen splitsing.
V: En praten we hier over meerdere ondersplitsingen met elk een eigen professionele eigenaar/verhuurder?
A: Ik denk dat het antwoord hierop hierboven al gegeven is? M.a.w.: er is geen sprake van elk een eigen professionele eigenaar/verhuurder. Er zitten in die ene vereniging wel – wat wij noemen- een aantal groot-eigenaren. Zij verhuren appartementen. Deze groot-eigenaren zijn inmiddels in de minderheid t.o.v. de groep individuele eigenaars.
V: Welk modelreglement (if any) is voor jouw splitsing van kracht?
A; MR 1992</p>
En dan nog even terug naar mijn inleiding waarin ik o.a. zeg: “…de overdracht van beheer-/bestuur van de ene eigenaar naar een nieuwe eigenaar van dezelfde beheermaatschappij….”
Ik krijg de indruk dat deze zin niet helemaal goed is overgekomen. Daarom: onze externe bestuurder/beheerder is een bedrijf. Dat bedrijf is recentelijk van eigenaar veranderd.
Je laatste aanname is niet juist. Ik raad je aan mijn eerste bijdrage nog een keer door te nemen.
@ Carla
Het antwoord op je vraag over het MR vind je hierboven: MR1992
V: Wat bedoel je met het onderzoeken of de kascontrole cie. aansluiting vindt bij het bestuur en of de beheerder?
A: In mijn inleiding geef ik aan dat een groep eigenaars na goedkeuring van de ALV de gang van zaken binnen de VvE tegen het licht houdt. In dit onderzoek is de combinatie van bestuur/beheer in één hand bij een externe partij aan bod gekomen. Zo ook allerlei andere processen in onze VvE-organisatie. Daar hoort uiteraard ook bij of de kascommissie zijn onafhankelijke toetsing bij de beheerder volledig kan uitoefenen. Dat bedoel ik met ‘aansluiting’.
@ Rob
Het was niet de bedoeling om rillingen te veroorzaken. Ik had misschien een andere woordkeuze kunnen hanteren. Maar de uitleg is: in onze VvE met ruim 250 woningen gebeurt van alles. Zeker als er grote projecten in het onderhoud lopen. Regelmatige updates geven en/of voortgang delen kan bij ons beter. Het geven van informatie leidt ook tot nieuwe vragen. Bewoners/eigenaars moeten ook hun betrokkenheid kwijt.