Reageer op: Bestuur en beheer gescheiden?

#5068
Bob
Deelnemer

  Hi Johan,
  Dank voor jouw antwoorden. Deze geven meer duidelijkheid.
  Je geeft ook aan dat mijn aanname niet juist is, en raadt me aan om jouw eerste bijdrage nog maar eens door te nemen.
  Daarover het volgende. Het feit dat ik een aanname ventileerde komt niet voort uit onduidelijkheid van/in jouw eerste bijdrage, maar uit jouw tweede bijdrage waarin je plots allerhande commissies en werkgroepen onder bestuur en TC presenteerde (groen onder TC en communicatie onder bestuur), terwijl ik naar mijn idee (nog) geen antwoord op de door mij gestelde vragen had gekregen. Daarmee (2e post) werd in elk geval voor mij de feitelijke organisatie in jouw VvE “vertroebeld”.
  Uit jouw eerste post meen ik te mogen opmaken dat het bestuur momenteel bij de externe beheerder is belegd. In feite is de beheerder tevens het bestuur. Is dat correct?
  Zo dat correct zou zijn hierbij meteen een nieuwe vraag. Is de beheerder op de juiste wijze tot bestuur benoemd?
  Merk op dat het bestuur door de vergadering moet worden benoemd (MR1992 art. 41 lid 1), en dat daarvoor dus een vergaderbesluit nodig is. Weet de beheerder überhaupt dat hij als formeel en benoemd bestuur wordt gezien?
  Merk hier op dat het zijn van benoemd bestuur (juridisch) heel wat anders is dan het zijn van een beheerder die bestuurstaken op basis van een beheersovereenkomst uitvoert. Als dit niet goed is geregeld kan dit heel erg nare en grote (juridische) consequenties hebben. Vandaar dat ik even informeer.
  In jouw antwoorden geef je onder andere aan dat er 3 gebouwencomplexen zijn met elk een eigen splitsing. In de praktijk is er vaak één hoofdsplitsing en daarbinnen bestaan meerdere ondersplitsingen. In jouw geval kan het heel eenvoudig zo zijn dat elke (onder)splitsing zijn eigen bestuur/vergadering heeft. Daarmee zouden er eenvoudig 4 besturen kunnen betaan in jouw complex.
  Is bestuurlijk gezien jouw VvE ingericht conform de Akte van Splitsing (AvS)? Hoe worden de ondersplitsingen bestuurd, en hoe wordt besloten binnen de hoofdsplitsing?
  Heeft jouw VvE een benoemde Voorzitter van de Vergadering (VvdV) (ex artikel 33 lid 5 MR1992)?
  In afwachting van jouw antwoorden, en met vriendelijke groet, Bob.
  P.S. Johan gaf al aan dat hij deelneemt in een van de grootste VvE’s in Nederland. Bij mijn weten is Groenhoven de grootste, men moet in dit geval naar mijn idee denken aan een VvE als IJburg Blok 5 (Amsterdam).