Reageer op: Bestuur en beheer gescheiden?

#5070
nico
Deelnemer

    @Carla: “…en MJOP kan worden gemaakt door het technisch beheer ( neem ik aan ). Deze bespreekt e.e.a. met het bestuur en vervolgens gaat het naar de leden. Het gaat m.i. niet zozeer over de onafhankelijkheid maar van het hebben van de juiste kennis. ( technisch beheer ) Overigens kan hier elk jaar aan worden gesleuteld c.q. wijzigingen in worden vastgesteld”.
    Een zorgvuldig MJOP is van groot belang voor een VvE. Onafhankelijk MJOP is m.i. wel degelijk van belang. Zeker omdat ik al aangaf dat een MJOP dient te geschieden door een kwalitatief onafhankelijk adviesbureau. Het zomaar sleutelen aan een MJOP geeft eigenlijk al aan dat er maar wat “gegist” wordt in de toekomstige uitgaven, wat zeer onwenselijk is. Elke MJOP dient vanuit een nulmeting plaats te vinden om een zo duidelijk en helder beeld te krijgen van de te verwachten investeringen in de technische installaties. Bovendien dient men zich als VvE te realiseren wat de MJOP inhoud als reservering. Gaat de VvE renoveren of moderniseren in de technische installaties. Menig beheerder zal het verschil niet weten tussen beide zonder specifieke vakkennis. Zoals ik al aangaf in mijn eerdere post, een adviseur kan aanzienlijke kosten besparen voor een VvE als 100% duidelijk is hoe de MJOP er uit moet zien en moet worden uitgevoerd.