Reageer op: Bestuur en beheer gescheiden?

#5082
Bob
Deelnemer

  Hi Johan,
  Dank weer voor jouw antwoorden en nadere informatie.
  Ik ga proberen om het geheel samen te vatten. Vergeef me wanneer ik daarbij en passant ook een paar inmiddels wijd openstaande deuren intrap.
  Het fundament moet kloppen. Daarmee wil ik aangeven en adviseren om de AvS secuur na te lezen, en de (bestuurlijke) organisatie nauwkeurig in te richten conform de statuten (AvS en MR, vanzelfsprekend inclusief de eventuele aanpassingen die de AvS maakt in het MR). Dat voorkomt het ontstaan van onnodig VvE-leed in een later stadium.
  Functiescheiding is een groot goed in VvE-land. Wanneer de vijver voldoende (competente) vissen bevat zou ik adviseren om een bestuur samen te stellen uit de eigenaars (betrokkenheid en belang motiveren het bestuur tot integere daadkracht). Goede bestuurders van een VvE weten dat zij bestuur heten, maar feitelijk slechts een (zeer) beperkt mandaat hebben, zodat besturen eerder “dienen en louter uitvoeren” zou moeten heten. Het bestuur maakt waar wat de vergadering (de leden) wil(len).
  Indien mogelijk zou ik je tevens adviseren om een VvdV te benoemen zonder bestuursbinding. Dat geeft de meest zuivere vorm van functiescheiding (artikel 33 lid 7 spreekt niet voor niets over “kunnen”).
  Met een bestuur uit eigenaars, en een onafhankelijke VvdV heb je twee van de vier organen van de VvE correct en optimaal gevuld. De vergadering heb je al van rechtswege, en de vergadering controleert het bestuur met nummer 4, een positief kritische kascommissie. Beter kun je het naar mijn overtuiging niet maken.
  Resteert de ondersteuning van het bestuur. Indien je al een bewezen goede beheerder hebt zou ik die aanhouden. Maar, als reeds gesteld moet er wel een goede en exacte beheersovereenkomst onder de relatie liggen. Kritische beschouwing van de beheersovereenkomst is zeker op zijn plaats.
  Commissies en werkgroepen kunnen naar hartelust worden ontworpen, ingesteld en benut. Zoals ook al eerder aangegeven zijn werkgroepen, commissies en ook beheerders geen orgaan van welke VvE dan ook. Alles wat door deze personen wordt uitgevoerd geschiedt onder verantwoordelijkheid van één van de 4 formele organen van de VvE, zij kunnen nimmer iets zelfstandig voor en/of namens de VvE besluiten of uitvoeren. Het is heel verstandig om alle binnen de eigen leden aanwezige kennis en kunde optimaal te benutten.
  Goed om tot slot nog op te merken dat “jullie” wat mij betreft “goed bezig” zijn. We zien hier op het gorum veel “ellende” langskomen, en het doet me goed te zien dat er ook heel erg positief aan een goed functionerende VvE wordt gewerkt!
  Veel succes gewenst, en vriendelijke groet, Bob.