Reageer op: Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

#5095
Gerard
Deelnemer

  Ondertussen hebben wij op 10 april onze VVE-Beheerovereenkomst opgezegd per prolongatiedatum 28 november 2017. Opzegging keurig per aangetekende brief met daarin de door de geraadpleegde jurist gemaakte opmerkingen.
  Op zaterdag 22 april kwam hierop het antwoord terug.
  De reductie van de beheervergoeding en de hiermee gepaard gaande voorwaarden zijn afgestemd met de groot-eigenaar. Nu het bestuur zich namens de VVE op het standpunt stelt dat de individuele leden van de VVE in de gelegenheid gesteld hadden moeten worden om kennis te kunnen nemen van de voorwaarden alsook in gelegenheid tot besluitvorming gesteld hadden moeten worden concluderen wij hieruit dat de afspraak met de VVE dus nietig is. Dit geldt zowel voor de korting als de hieraan verbonden voorwaarden, Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het kan niet dat u enkel één deel van deze afspraak als niet gemaakt beschouwd.
  De uitwerking van deze conclusie blijft daarentegen hetzelfde. De contractueel
  overeengekomen beheervergoedíng dient in rekening gebracht te worden. Aangezien de VVe Beheerder over 2016 en eerste kwartaal 2017 een lager bedrag in rekening heeft gebracht dan de contractueel overeengekomen beheervergoeding resteert hier nog een vordering van de VVE Beheerder op de WE.
  Nu meen ik dat er een afspraak was gemaakt met de grooteigenaar en niet met de VVE, dus een afspraak die niet gemaakt is met de VVE nietig verklaren is volgens mij onzin.
  Wat is jullie mening hierover?
  Gerard
  (naam VVE beheerder en grooteigenaar dus geanonimiseerd)