Reageer op: Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

#5104
Gerard
Deelnemer

  Antwoorden op de vragen van Bob:
  Is er vanaf 2005 door beheerder minder gefactureerd dan het overeengekomen bedrag uit de overeenkomst?
  Nee, dat is niet het geval. Er is alle jaren correct gefactureerd. Op 30 juni 2016 werd de ALV geinformeerd door de vertegenwoordiging van de grooteigenaar dat er een korting was bedongen op de beheerfee m.i.v. april 2016. Bestuur van de VvE gaf toen aan dat zij niet hiervan op de hoogte waren gesteld en graag wilde weten onder welke voorwaarden. Op deze vraag werd door de grooteigenaar geen antwoord gegeven.
  Is er alleen maar over 2016 en 2017 minder gefactureerd?
  Ja, dat is zo, zoals jij beschrijft dus een “mannelijke”korting.
  Een professionele VvE-beheerder die niet weet dat hij alleen zaken kan doen met een bestuurder die bevoegd is en die hij zelf waarschijnlijk heeft ingeschreven bij de KvK?!
  Die conclusie zou je mogen trekken.
  Een professionele beheerder die kennelijk mondelinge afspraken maakt met een willekeurig lid van de VvE (ook al is het een “bevriende grooteigenaar”) en nalaat de afspraken zwart op wit te stellen?
  Of de afspraak zwart op wit staat weten wij niet. Er is naar gevraagd maar een antwoord is en werd niet gegeven.
  Een VvE die misschien al 12 jaar een korting krijgt, maar nooit vraagt waarom dat is?
  De VvE kreeg geen korting, door de VvE Beheerder wordt minder in rekening gebracht. Doordat in de beheerovereenkomst staat dat de termijn eindigt op 27 november en niet op 31 december, wordt dit minder in rekening brengen, kennelijk conform de afspraak met de grooteigenaar, gestopt en dienen wij de contractuele beheerfee alsnog te betalen.
  Een VvE die in 2016 hoort dat er korting wordt verstrekt, maar dan (nog steeds) niet naar de voorwaarden informeert?
  Ik heb meermalen vermeld dat het bestuur heeft geinformeerd naar de voorwaarden waaronder deze korting werd gegeven, maar daar geen antwoord op kreeg.